5 Ιουν 2017

«Κάλεσμα σχετικά με τον σχεδιασμό δράσεων του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος Σάμου»

Στα πλαίσια ενίσχυσης των νησιών το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ενεργοποιεί το Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα με χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει έργα και δράσεις αναπτυξιακού χαρακτήρα αντιμετωπίζοντας τις επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης, ανεργία
, συρρίκνωση του εισοδήματος και αναμένεται να τονώσει την τοπική οικονομία και την επιχειρηματικότητα.

Για αυτό είναι πολύ σημαντικός ο ορθός σχεδιασμός των δράσεων που θα προταθούν μετά από διαβούλευση με την τοπική κοινωνία.

Καλούμε λοιπόν όλους τους φορείς του τόπου και τον βουλευτή Σάμου για ενημέρωση σχετικά με το Πρόγραμμα αλλά και για την συνδιαμόρφωση του πυλώνα των σχεδιαζόμενων δράσεων που έχει πραγματικά ανάγκη η τοπική οικονομία στην παρούσα συγκυρία.

Την Τρίτη 6 Ιουνίου, στις 8 μ.μ. στο Ξενοδοχείο «Σάμος».