5 Σεπ 2017

Η Δημοτική Αρχή για το 2ο Δημοτικό Σχολείο Σάμου

Η Δημοτική Αρχή Σάμου, ανταποκρινόμενη στο διαχρονικό αίτημα της τοπικής κοινωνίας, μερίμνησε, μέσω της Διεύθυνσης των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Σάμου, για την ένταξη του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ 2ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΣΑΜΟΥ, ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ' ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘ' ΥΨΟΣ», προϋπολογισμού 1.830.000,00 €, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020».

Πρόκειται, για την μοναδική παρέμβαση επέκτασης των εκπαιδευτικών υποδομών της πρωτεύουσας μετά από δεκαπέντε, σχεδόν, χρόνια.

Με την συγκεκριμένη πρόταση του Δήμου Σάμου, για την οποία υπήρξε η έγγραφη σύμφωνη γνώμη τόσο της Διεύθυνσης της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σάμου, όσο και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βορείου Αιγαίου, θα δοθεί ουσιαστική λύση στο στεγαστικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σχολείο, αναβαθμίζοντας παράλληλα και το παραγόμενο εκπαιδευτικό έργο, μέσω της διασφάλισης των κατάλληλων συνθηκών, εργασίας για το εκπαιδευτικό προσωπικό και μάθησης για τα παιδιά.

Με την συγκεκριμένη παρέμβαση, δημιουργούνται νέες αίθουσες διδασκαλίας συνολικού εμβαδού 168,00 τ.μ., εκ των οποίων:

ü 106,00 τ.μ., αφορούν, δύο (2) αίθουσες διδασκαλίας τύπου V και 

ü 62,00 τ.μ., αφορούν, μια (1) αίθουσα διδασκαλίας τύπου VI.

Παράλληλα, θα δημιουργηθούν συνολικά 316,00 τ.μ. νέοι κοινόχρηστοι χώροι, εκ των οποίων:

ü 171,00 τ.μ., αφορούν, την αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 

ü 91,00 τ.μ., αφορούν, την σκηνή τα παρασκήνια και τα αποδυτήρια, 

ü 54,00 τ.μ., αφορούν, την αίθουσα φαγητού, κουζίνα και αποθήκη, 

ü 20,00 τ.μ., αφορούν, την αποθήκη βιβλίων και τον ανελκυστήρα κατάλληλο για ΑΜΕΑ.

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών το σχολείο θα διαθέτει όλους τις εκπαιδευτικές αίθουσες και τους κοινόχρηστους χώρους που απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία του και θα είναι δυναμικότητας 225 μαθητών.

Όσο αφορά στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, το έργο έχει ήδη δημοπρατηθεί, έχει ανακηρυχθεί ο ανάδοχος και αναμένεται η έγκριση του αποτελέσματος της διαγωνιστικής διαδικασίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου.

Εν συνεχεία ο ανάδοχος θα κληθεί να προσκομίσει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά ώστε να υπογραφεί η σύμβαση και να γίνει η εγκατάστασή του για την έναρξη των εργασιών.

Η διαδικασία αυτή αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του Οκτωβρίου.

Κατά το μεσοδιάστημα το σχολείο θα ξεκινήσει την εκπαιδευτική χρονιά 2017-2018 (11 Σεπτεμβρίου) και θα λειτουργήσει κανονικά στις υπάρχουσες εγκαταστάσεις του. 

Η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει τις πολυεπίπεδες προσπάθειές της για την επίτευξη μιας ευρέως αποδεκτής λύσης, με αποκλειστικό γνώμονα την βέλτιστη εξυπηρέτηση των μαθησιακών αναγκών των παιδιών, για το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών.