6 Σεπ 2017

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, καταγγέλλει για την μη καταβολή δεδουλευμένων

Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, καταγγέλλει την Κυβέρνηση και την Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ για την μη καταβολή δεδουλευμένων για νυχτερινή-εξαιρέσιμη και υπερωριακή απασχόληση των εργαζομένων, μηνών Μαΐου-Ιουνίου 2017 .
Οι Εργαζόμενοι του Γ.Ν Σάμου δικαιολογημένα ανησυχούν, γιατί έχουν μείνει απλήρωτοι σε νυχτερινά εξαιρέσιμα και υπερωρίες του έτους 2011, τα οποία δεν έπαψαν ακόμα και σήμερα να διεκδικούν .

Η ανησυχία των εργαζομένων είναι , όπως η τότε Κυβέρνηση και όλοι οι αρμόδιοι, τους άφησαν απλήρωτους, έτσι θα πράξει και η σημερινή. Αιτία αυτής της κατάστασης είναι η ελλιπής χρηματοδότηση για την αποζημίωση της νυχτερινής εξαιρέσιμης και υπερωριακής εργασίας.

Καταγγέλλουμε την Διοίκηση της 2ης ΥΠΕ η οποία προχώρησε σε ανακατανομή των μειωμένων κονδυλίων με κίνδυνο να μείνουν οι εργαζόμενοι απλήρωτοι .

Ο Σύλλογος των εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Σάμου, απαιτεί την καταβολή των δεδουλευμένων χωρίς καμία καθυστέρηση, διαφορετικά θα προχωρήσει άμεσα σε δυναμικές κινητοποιήσεις .

Δεν ήμαστε διατεθειμένοι να εργαζόμαστε χωρίς αμοιβή.

Απαιτούμε:

-Να πιστωθούν τώρα στους λογαριασμούς των εργαζομένων τα δεδουλευμένα των μηνών Μαΐου-Ιουνίου.

-Αύξηση της χρηματοδότησης για την υποχρεωτική νυχτερινή και εξαιρέσιμη εργασία.

-Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης του Δημόσιου Συστήματος Υγείας.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΗΣ                                         ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ