13 Νοε 2017

Απάντηση Δήμου Σάμου

ΘΕΜΑ : ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟ 09/11/2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΔΡΑΣΗ – ΕΝΟΤΗΤΑ – ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ».

Μόνο ένα αίσθημα απογοήτευσης μπορεί να προκαλέσει η τελευταία ανακοίνωση της Δημοτικής παράταξης «Δράση – Ενότητα – Προοπτική», η οποία, για άλλη μια φορά, αδικεί τον εαυτό της, (και τα εμπειρότατα στελέχη της), εμφανιζόμενη κατώτερη των κρίσιμων περιστάσεων και σαν να μην έχει διδαχθεί τίποτα ούτε από τα λάθη του παρελθόντος, ούτε από την σημερινή σκληρή πραγματικότητα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες.

Με μια ανακοίνωση που βασίζεται στην πλήρη διαστρέβλωση της πραγματικότητας, γιατί δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι, παρά την εμπειρία των στελεχών της μείζονας αντιπολίτευσης, δεν έγινε κατανοητό το αντικείμενο των σχετικών αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σάμου, κάποιοι φαίνεται ότι έχουν εμπεδώσει πλήρως και υπηρετούν πιστά το σύστημα των πελατειακών σχέσεων που οδήγησαν την χώρα και την τοπική αυτοδιοίκηση στην σημερινή της κατάσταση.

Σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου, προσπαθούν να παρουσιάσουν τους εαυτούς τους ως «προστάτες» μιας κατηγορίας εργαζομένων, οι οποίοι επιτελούν το έργο τους υπό τις πλέον αντίξοες συνθήκες και για τους οποίους ουδεμία μέριμνα επέδειξαν στο διάστημα που διαχειρίστηκαν τα του Δήμου Σάμου.

Για την υπεύθυνη ενημέρωση των συμπολιτών μας, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Η Δημοτική Αρχή δεν επιδιώκει την ανάθεση της αποκομιδής απορριμμάτων ή της διαχείρισης αυτών στον ιδιωτικό τομέα και αυτός ακριβώς είναι ο λόγος που δεν έχει ζητηθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο η λήψη της ανάλογης απόφασης. Ομολογουμένως όμως η επιδεικνυόμενη λεπτομερέστατη γνώση της διαδικασίας εκχώρησης της συγκεκριμένης υπηρεσίας στον ιδιωτικό τομέα, δικαίως προκαλεί κάποια ερωτηματικά και υπόνοιες σχετικά με τις μελλοντικές προθέσεις της μείζονας αντιπολίτευσης.

2. Δεν υπάρχουν ούτε «τεχνάσματα», ούτε τίποτε άλλο πίσω από τις συγκεκριμένες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και καλό θα ήταν να μην κρίνουμε εξ ιδίων τα αλλότρια.

Πρόκειται για μία απόφαση μίσθωσης σταθερής πρέσας έναντι 4.095,00 € και για την μίσθωση ενός απορριμματοφόρου-πρέσας-πλυντηρίου κάδων, έναντι 21.060,00€, κάτι που είναι φανερό και αντιληπτό και από μια απλή ανάγνωση των δύο θεμάτων.

Το απορριμματοφόρο-πρέσα, με δυνατότητα άμεσου και επιτόπιου πλυσίματος των κάδων θα χρησιμοποιηθεί για την αποφόρτιση των παραγόμενων απορριμμάτων τα οποία έχουν αυξηθεί κατά πολύ, (ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στα υλικά συσκευασίας η αύξηση ξεπερνά το 50%), λόγω και μακράς παραμονής των προσφύγων και μεταναστών στο υπερ-κορεσμένο Κέντρο Υποδοχής.

Όσο δε αφορά στη μίσθωση της σταθερής πρέσας, για διάστημα οκτώ μηνών, πρόκειται για ένα στεγανό μηχάνημα, που θα δώσει την δυνατότητα αντικατάστασης των κάδων της παραλιακής ζώνης της πόλης, απαλείφοντας και την δυσοσμία των απορριμμάτων και με τον τρόπο αυτό συμβάλλοντας στην ουσιαστική αναβάθμιση τόσο της εικόνας της πρωτεύουσας όσο και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Τόσο το απορριμματοφόρο όσο και η σταθερή πρέσα θα λειτουργήσουν με ευθύνη του προσωπικού του Δήμου, χωρίς οποιαδήποτε συμμετοχή ιδιώτη πέραν της προμήθειας των μηχανημάτων.

3. Είναι επίσης, προφανές ότι δια της μισθώσεως μηχανημάτων δεν μπορεί να επέλθει παραχώρηση υπηρεσίας σε ιδιώτες, όπως ψευδώς και συνειδητά ισχυρίζεται η ανακοίνωση.

4. Εξίσου ψευδώς και με αποκλειστικό σκοπό να προκληθεί σύγχυση και παραπληροφόρηση των συμπολιτών μας διατυπώνεται ισχυρισμός για επιβάρυνση των δημοτών.

Στην συζήτηση ρητά αναφέρθηκε ότι οι σχετικές δαπάνες θα βαρύνουν τις πιστώσεις για την αντιμετώπιση των συνεπειών του μεταναστευτικού ζητήματος. Υπάρχει εν ενεργεία κωδικός.

Είναι γνωστό ότι όλοι οι εμπλεκόμενοι Δήμοι του Αιγαίου, μεταξύ αυτών και ο Δήμος Σάμου, βρίσκονται σε διαρκή διαβούλευση με το Υπουργείο Εσωτερικών για την κάλυψη των δαπανών αυτής της κατηγορίας.

5. Τέλος, σας γνωρίζουμε ότι για την παρούσα Δημοτική Αρχή, η τήρηση των νομίμων διαδικασιών και η συμμόρφωσή της με τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία, είναι αυτονόητη.

Όσο δε αφορά την, ούτως ή άλλως αναμενόμενη, «καταγγελία για μεθοδεύσεις κακοδιαχείρισης των οικονομικών πόρων του Δήμου», αυτή επιστρέφεται στον συντάκτη της ανακοίνωσης.

  

Εκ του Δήμου Σάμου