9 Νοε 2017

Μεθόδευση ξεπουλήματος της καθαριότητας σε εργολάβους

Καταγγέλλουμε την προσπάθεια του Δημάρχου και της δημοτικής αρχής να προχωρήσει σε ξεπούλημα της καθαριότητας σε εργολάβους.
Μέσω της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου, έφερε σαν θέμα στις 6 Νοε. 17 προς ψήφιση την διάθεση πίστωσης για δυο δαπάνες: 4.095 € και 21.060 € για μίσθωση πρέσας από ιδιώτη την στιγμή που ο Δήμος διαθέτει δικές του αλλά και μπορεί με πολύ λιγότερα χρήματα να διορθώσει την όποια ζημιά σε αυτές.

Χωρίς να αξιοποιήσει τη δυνατότητα που δίνει στους ΟΤΑ ο πρόσφατος νόμος του υπ. Εσωτερικών για στήριξη των παρατάσεων συμβάσεων του αναγκαίου προσωπικού στην καθαριότητα διαθέτει τα χρήματα των κωδικών της ανταποδοτικότητας όπως τον βολεύει.

Η ενέργεια αυτή αποβαίνει σε βάρος των συμφερόντων του δήμου και των δημοτών του. 

Κι ενώ οι διατάξεις του νόμου προβλέπουν να παρέχεται στους δήμους η δυνατότητα να αναθέσουν, μέσω σύναψης δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών, την αποκομιδή και τη μεταφορά στερεών αποβλήτων σε τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έκδοσης ειδικά αιτιολογημένης απόφασης του δημοτικού συμβουλίου, που λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, με την οποία θα πιστοποιείται η αδυναμία παροχής των υπηρεσιών αυτών με ίδια μέσα του δήμου και θα προσδιορίζεται το αντικείμενο, η διάρκεια και ο τόπος παροχής τους, τέτοια ενέργεια δεν έγινε. 

Γιατί άραγε;

Αντιθέτως με το τέχνασμα της απ' ευθείας ανάθεσης προσπαθεί να παραχωρήσει με πλάγιους τρόπους την αποκομιδή των απορριμμάτων σε ιδιωτικά συμφέροντα.

Στα πλαίσια του θεσμικού μας ρόλου ως αντιπολίτευση οφείλουμε να καταγγείλουμε τις οποίες μεθοδεύσεις κακοδιαχείρισης των οικονομικών πόρων του Δήμου Σάμου επιχειρεί η Δημοτική Αρχή στη πλάτη των δημοτικών συμβούλων, των εργαζομένων καθαριότητας του Δήμου Σάμου αλλά και σε βάρος των ίδιων των συνδημοτών μας.