9 Νοε 2017

«Philos – ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση»,

Στο πλαίσιο του προγράμματος του ΚΕΕΛΠΝΟ «philos – ολοκληρωμένη επείγουσα παρέμβαση υγείας για την προσφυγική κρίση», παρουσιάστηκαν και ανέλαβαν υπηρεσία:
- ένας ιατρός χειρουργός
- δύο ψυχολόγοι
- δύο μαίες
- δύο νοσηλεύτριες
- ένας τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων