11 Δεκ 2017

Eπιστολή στον Πρωθυπουργό απέστειλε ο Δήμαρχος Σάμου

Eπιστολή στον Πρωθυπουργό απέστειλε σήμερα ο Δήμαρχος Σάμου Μιχάλης Αγγελόπουλος για το θέμα της επικείμενης κατάργησης του ειδικού φορολογικού καθεστώτος (από 1ης  Ιανουαρίου 2018), που ισχύει για τα νησιά του Αιγαίου.

Αξιότιμε κ. Πρωθυπουργέ,

 
Με την παρούσα, θα θέλαμε να επανέλθουμε, για μία ακόμη φορά, στο θέμα της επικείμενης κατάργησης του ειδικού φορολογικού καθεστώτος (από 1ης  Ιανουαρίου 2018), που ισχύει για τα νησιά του Αιγαίου, δηλαδή των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α.,  κατά 30% συγκριτικά με την υπόλοιπη χώρα.

Το συγκεκριμένο θέμα δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ακόμη πτυχή στην ασκούμενη πολιτική επίτευξης των όποιων στόχων που προβλέπονται από τα M.O.U., που έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς.

Αντιθέτως, αποτελεί θέμα εθνικής σημασίας με προεκτάσεις που άπτονται της διατήρησης του πληθυσμού στις πατρογονικές του κατοικίες, της ελληνικότητας αυτών και συνεπώς θα πρέπει να αντιμετωπισθεί αντίστοιχα.

 

Όπως γνωρίζετε, το  ειδικό αυτό, φορολογικό καθεστώς νομοθετήθηκε από την Ελληνική Πολιτεία προκειμένου να αντισταθμιστούν, ως ένα βαθμό, οι δυσκολίες στην καθημερινότητα των κατοίκων των απομακρυσμένων νησιών, καθώς και το ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες που ζουν και δραστηριοποιούνται σε αυτά.

 

Από διάφορες πλευρές υπάρχουν διαρροές σύμφωνα με τις οποίες το μέτρο απαιτείται προκειμένου να καταπολεμηθεί η γραφειοκρατία και η φοροδιαφυγή.

Θεωρούμε ότι παρόμοιες αιτιάσεις έχουν καθαρά προσχηματικό χαρακτήρα, ότι δεν ευσταθούν σε σοβαρή επεξεργασία και ανάλυση ενώ λόγω του ότι αυτή η ειδική μεταχείριση για τις νησιωτικές περιοχές αποτελεί ουσιαστικό και αναντικατάστατο αναπτυξιακό εργαλείο έχει καθιερωθεί και εφαρμόζεται από πολλά μέλη της Ε.Ε.

 

Προς επίρρωση των ανωτέρω, παρατίθεται πίνακες με τις γεωγραφικές ιδιαιτερότητες που αφορούν ειδικό καθεστώς Φ.Π.Α. στα νησιά της Ε.Ε. 

 

Γαλλία
Ειδικοί συντελεστές για καθορισμένη ομάδα προϊόντων και υπηρεσιών.
ΚΟΡΣΙΚΗ: Συντελεστές από 0,90% έως 13% που αφορά στα προϊόντα πετρελαίου
ΥΠΕΡΠΟΝΤΙΑ ΝΗΣΙΑ: Συντελεστές από 1,05%, έως 8,5%
Γερμανία
Η νήσος ΧΕΛΓΚΟΛΑΝΤ εξαιρείται της επιβολής Φ.Π.Α.
Δανία
Δεν επιβάλλεται ΦΠΑ στα νησιά ΦΕΡΟΕ και ΓΡΟΙΛΑΝΔΙΑ, που δεν αποτελούν έδαφος της Ε.Ε.
Ελλάδα
Υπό κατάργηση η μείωση του 30% στους ισχύοντες συντελεστές της ηπειρωτικής χώρας, ήτοι 6%, 17% και 24%
Ισπανία
ΚΑΝΑΡΙΑ ΝΗΣΙΑ: εξαιρούνται της επιβολής Φ.Π.Α.
Πορτογαλία
Μειωμένοι συντελεστές Φ.Π.Α. για:
ΑΖΟΡΕΣ: 5%, 10%, 18%
ΜΑΔΕΡΑ: 5%, 12%, 22% 
Φινλανδία
Τα νησιά ΑΛΑΝΤ εξαιρούνται της επιβολής Φ.Π.Α.

 

Οι συντελεστές ΦΠΑ της Ελλάδας είναι επίσης πολύ πιο υψηλοί από υπαρκτούς ή δυνητικούς τουριστικούς ανταγωνιστές στη λεκάνη της Μεσογείου. Η Ελλάδα έχει τους υψηλούς συντελεστές ΦΠΑ, μεγαλύτερους από 4 έως 14 ποσοστιαίες μονάδες από όλες τις παράκτιες μεσογειακές χώρες.

Χώρα
Πολύ Μειωμένοι
Συντελεστές
Μειωμένοι
Συντελεστές
Κανονικός
Συντελεστής
Ελλάδα
-
6 % / 13%
24 %
Τουρκία
1%
8 %
18 %
Μαρόκο
-
7% / 14 %
20 %
Τυνησία
6 %
12 %
18 %
Αλβανία
-
-
20 %
Αλγερία
-
7 %
17 %
Αίγυπτος
-
-
10 %
Ισραήλ
-
-
18 %
Μαυροβούνιο
-
7 %
19 %

 ΠΗΓΗ : ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΕΙΔΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ

 

Πληροφορίες για τους συντελεστές του ΦΠΑ στις ανταγωνίστριες τουριστικές χώρες δίνει και ο ακόλουθος πίνακας. Η Ελλάδα έχει τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ απ’ όλες τις τουριστικές ανταγωνίστριες χώρες.

 

 

Χώρα
Πολύ μειωμένοι
Συντελεστές
Μειωμένοι
Συντελεστές
Κανονικός
Συντελεστής
Ελλάδα
-
6 % / 13 %
24 %
Ισπανία
4 %
10%
21 %
Γαλλία
2,1 %
5,5 % / 10 %
20 %
Κροατία
-
5 % / 13 %
25 %
Ιταλία
-
5 % / 10 %
22 %
Κύπρος
-
5 % / 9 %
19 %
Μάλτα
-
5 % / 7 %
18 %
Πορτογαλία
-
6 % / 13 %
23 %
Σλοβενία
-
9,5 %
22 %

ΠΗΓΗ : EUROPEAN COMMISSION (2016 )

 

 

 

Επιπροσθέτως, η μελέτη "Νησιωτική Πολιτική - Τοπική Αυτοδιοίκηση & Νησιωτικότητα", η οποία εκπονήθηκε από το Ινστιτούτο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ι.Τ.Α). και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.),  αποδεικνύει ξεκάθαρα και απολύτως τεκμηριωμένα, τη μεγάλη έκταση του προβλήματος, αλλά και την πλήρη δυσαρμονία μεταξύ των ελληνικών και διεθνώς ακολουθούμενων πολιτικών και πρακτικών.

Ειδικότερα, η μελέτη αναδεικνύει τη δυσμενή θέση των νησιών, όσον αφορά στην τουριστική επιχειρηματικότητα και στην έλλειψη συνθηκών δημιουργίας κυκλικής οικονομίας, σε σχέση τόσο με τις λοιπές χώρες της Ε.Ε. όσο και με τις ανταγωνίστριες, ως τουριστικοί προορισμοί, χώρες της λεκάνης της Μεσογείου, σε σύγκριση με τις οποίες, η Ελλάδα έχει τους υψηλότερους συντελεστές ΦΠΑ απ’ όλες.

 

Το μεταναστευτικό – προσφυγικό ζήτημα, καθώς και η ιδιαιτερότητα των σχέσεων της χώρας μας με την γείτονα, (όπως για άλλη μια φορά αναδείχθηκε κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Τούρκου Προέδρου), επιβαρύνουν, διαχρονικά, το αίσθημα ασφάλειας των κατοίκων, της καθημερινότητάς τους και το επιχειρηματικό περιβάλλον, επιτείνοντας, έτι περαιτέρω, τις υφιστάμενες ανισότητες μεταξύ της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας. 

 

Σε κάθε περίπτωση, πιστεύουμε ότι η κατάργηση των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α στα νησιά, θα έχει τα εντελώς αντίθετα, από τα προσδοκώμενα, αποτελέσματα, αφού πολλοί κάτοικοι θα στραφούν είτε στις διαδυκτιακές αγορές, είτε σε αγορές από τις απέναντι τουρκικές πόλεις, όπου το κόστος βασικών αγαθών είναι σαφώς χαμηλότερο.

Το μόνο βέβαιο είναι ότι με αυτό τον τρόπο θα επέλθει το τελικό πλήγμα στις ελληνόκτητες μικρές-μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παραγωγής, του εμπορίου και των υπηρεσιών στα νησιά.

 

Κύριε Πρωθυπουργέ

 

Θεωρώντας ότι παραβιάζουμε ανοικτές πύλες, πρέπει να γίνει κατανοητό, σε όλα τα επίπεδα, ότι η διατήρηση των κεκτημένων της νησιωτικής και ακριτικής χώρας αποτελεί ζήτημα ύψιστης εθνικής σημασίας τόσο για την κοινωνική συνοχή όσο και για τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας.

 

Στα πλαίσια αυτά ζητάμε, από την Ελληνική Κυβέρνηση, να εξαντλήσει την διαπραγματευτική της ικανότητα προκειμένου να διατηρηθεί το καθεστώς των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α. (π.χ. υιοθέτηση ρήτρας της Νησιωτικότητας σε όλα τα νομοθετήματα της Ένωσης). Η εφαρμογή του Χάρτη της Νησιωτικότητας που περιλαμβάνει την υλοποίηση εξειδικευμένων μέτρων  επιβάλλεται από την συνταγματική αναγνώριση της Νησιωτικότητας.

 

 

Με Εκτίμηση

Ο Δήμαρχος Σάμου

 

 

 

Μιχάλης Α. Αγγελόπουλος