17 Μαΐ 2018

Eπιστολή του Δημάρχου Σάμου για την λήψη μέτρων πρόληψης δασικών Πυρκαγιών


Κύριε Υπουργέ, Κύριε Γενικέ
Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να επισημάνουμε την ανάγκη έγκαιρης υλοποίησης όλων των μέτρων που πάγια λαμβάνονται για την πρόληψη των δασικών πυρκαγιών στο νησί της Σάμου και ειδικότερα αυτών που άπτονται της διαθεσιμότητας των εναέριων μέσων πυρόσβεσης, (αεροσκάφη και ελικόπτερα).
Η φετινή πυροσβεστική περίοδος θεωρούμε ότι παρουσιάζει αυξημένους κινδύνους δασικών πυρκαγιών στο νησί μας για διάφορους λόγους και κυρίως διότι:
1.      Οι βροχοπτώσεις, παρά την μεγάλη έντασή των, ήταν περιορισμένες, αλλά είχαν δυσμενείς επιπτώσεις στην βατότητα του δασικού δικτύου
2.      Στο νησί επικρατούν ασυνήθιστα υψηλές, για την συγκεκριμένη χρονική περίοδο θερμοκρασίες και εκτιμάται ότι το φετινό καλοκαίρι θα χαρακτηρίζεται από αυτές αυξάνοντας έτι περαιτέρω τον κίνδυνο πυρκαγιάς
3.      Η Σάμος θεωρείται ένα από τα πιο «πράσινα» νησιά του Αιγαίου και  κατά τα τελευταία χρόνια, λόγω και της απαγόρευσης, ουσιαστικά, της υλοτομίας έχει συσσωρευτεί μεγάλη ποσότητα βιομάζας στα πευκόφυτα δάση
4.      Κατά το τελευταίο διάστημα παρατηρείται αναζωπύρωση των προσφυγικών/ μεταναστευτικών ροών κάτι που θα πρέπει να συνεκτιμηθεί και με τις σχέσεις με την γείτονα χώρα, δεδομένου ότι κατά το παρελθόν έχουν υπάρξει πυρκαγιές, ως αποτέλεσμα εμπρηστικών ενεργειών.
Κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε, επίσης, απαραίτητη και την ενίσχυση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Σάμο, τόσο σε μέσα όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, δεδομένου ότι ικανός αριθμός πυροσβεστών έχει αποσπαστεί για την κάλυψη των αναγκών σύννομης λειτουργίας του αεροδρομίου της Σάμου.
Παρακαλούμε για τις δικές σας, λόγω του επιτελικού και συντονιστικού χαρακτήρα της Υπηρεσίας σας, ενέργειες και εισηγήσεις προς τις συναρμόδιες υπηρεσίες.