14 Ιουν 2018

Καταγγελία στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για μη τήρηση του Κοινοτικού Δικαίου κατέθεσαν οι Δήμαρχοι του ΒΑ Αιγαίου και Επιμελητήρια των νησιών

Καταγγελία στην Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για μη τήρηση του Κοινοτικού Δικαίου κατέθεσαν οι Δήμαρχοι του ΒΑ Αιγαίου και Επιμελητήρια των νησιών για την επικείμενη αύξηση των συντελεστών του ΦΠΑ και για το υψηλότατο ποσοστό 24% ΦΠΑ που εφαρμόζεται στον μείζονα νησιωτικό χώρο.


Οι καταγγέλοντες επικαλούνται την παραβίαση του κοινοτικού κεκτημένου της νησιωτικότητας, την παραβίαση της αρχής της ίσης μεταχείρισης και των κανόνων του ανταγωνισμού καθώς και την παραβίαση της αρχής της αναλογικότητας (παραβίαση του άρθρου 174 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των άρθρων 3, 5 και 9 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση).
Η πολυσέλιδη καταγγελία συνοδεύεται από μια πληθώρα υποστηρικτικών εγγράφων που περιλαμβάνει μελέτες, γνωμοδοτήσεις, αναφορά και ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και σχετικές απαντήσεις του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιουνκέρ και του αρμόδιου Επιτρόπου κ. Μοσκοβισί.
Οι Δήμαρχοι και τα Επιμελητήρια είναι αποφασισμένοι να διεκδικήσουν μέχρι τέλους την αποκατάσταση της μεγάλης αδικίας και την επαναφορά του δικαιώματος των νησιών σε μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ.
Αυτή, άλλωστε, η παγιωμένη εντός Ε.Ε. πρακτική, δε συνιστά προνόμιο, αλλά αναγκαία συνεισφορά στη γενικότερη προσπάθεια για μείωση των δεδομένων ανισοτήτων μεταξύ ηπειρωτικών και νησιωτικών περιοχών της Ευρώπης, που οφείλονται στην ιδιαίτερη γεωγραφική τους κατάσταση και στο αυτονόητα υψηλότερο κόστος ζωής και επιχειρηματικής δραστηριότητας σ’ αυτές, εξαιτίας της απόστασης. Γ
ια το ζήτημα, επίκειται συνάντηση με το γραφείο του Επιτρόπου κ. Μοσκοβισί, η οποία έχει ζητηθεί από τους Δημάρχους του Αιγαίου.