7 Ιουν 2018

Ανακοίνωση για την χρήση των Δημοτικών Ποδηλάτων

Ο Δήμος Σάμου σας ενημερώνει ότι τα ποδήλατα του Δήμου είναι διαθέσιμα στο κοινό. Μετά την ετήσια και προγραμματισμένη συντήρηση των ποδηλάτων, το κοινό μπορεί να τα χρησιμοποιήσει, αφού ακολουθήσει τις ανάλογες διαδικασίες, για τις οποίες μπορεί να ενημερώνεται από την Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής. ( τηλέφωνο επικοινωνίας 22733-53532)