25 Ιουλ 2018

Η εκκλησία της Σάμου κοντά στούς δοκιμαζομένους πυροπαθείς της Ἀθήνας

Ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης μας κ.κ. Εὐσέβιος ἐξέφρασε δι’ ἐπιστολῆς του πρός τόν Σεβασμιώτατον Μητροπολίτην Κηφισίας, Ἀμαρουσίου καί Ὠρωποῦ κ.κ. Κύριλλον τήν συμπαράσταση τῆς Τοπικῆς μας Ἐκκλησίας γιά τήν καταστροφική πυρκαϊά, πού ἔπληξε μεγάλο μέρο τῆς Μητροπολιτκῆς του Περιφερείας καί ἀνήγγειλε τήν ἀποστολή οἰκονομικῆς βοηθείας πρός τούς ἐμπερίστατους συνανθρώπους μας
, ἀποσπάσματα τῆς ὁποίας παραθέτουμε κατωτέρω:«Σεβασμιώτατε ἅγιε Ἀδελφέ,


...Ἀπό τῆς πρώτης στιγμῆς εὑρισκόμεθα ἀρωγοί διά τῆς προσευχῆς, τόσον τῆς προσωπικῆς, ὅσον καί ἀπό κοινοῦ, καθώς δώσαμε ἐντολή διά τήν ἔκφωνη μνημόνευση ὑπέρ ὑγείας καί θείας βοηθείας τῶν ζώντων πυροπαθῶν καί ὑπέρ ἀναπαύσεως τῶν ὑπό τοῦ πυρός πικρῷ καί μαρτυρικῷ θανάτῳ τελειωθέντων Ἀδελφῶν, στίς ἐκτενεῖς τῆς Ἐκκλησίας δεήσεις.


Πέραν τούτου ἐπιθυμοῦμε διά τῶν πτωχῶν μας δυνάμεων νά σταθοῦμε ἀρωγοί καί στό δύσκολο ἔργο τῆς ἀνασυγκροτήσεως τῶν πυροπαθῶν διά τῆς οἰκονομικῆς συμπαραστάσεως, τήν ὁποία θά ἀποτελέσει τό προϊόν τοῦ δίσκου, πού θά περιαχθῇ τόσον στίς πανηγύρεις τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς καί τοῦ Ἁγίου Παντελεήμονος, ὅσο καί κατά τήν Κυριακήν 29η Ἰουλίου 2018...»