25 Σεπ 2018

Απαγόρευση χρήσης της παιδικής χαράς στη θέση “Καλομοίρη”

Έπειτα από τη διενέργεια αυτοψίας στο χώρο της παιδικής χαράς στη θέση “Καλομοίρη”(έναντι λιμεναρχείου Σάμου) εντός της χερσαίας ζώνης λιμένα Σάμου, διαπιστώθηκε ότι τα όργανα αυτής χρήζουν ανάγκης άμεσης επισκευής ή και αντικατάστασης τους.
Κατόπιν τούτου ενημερώνουμε το κοινό, ότι κρίνεται επιβεβλημένη η απαγόρευση χρήσης της για το επόμενο χρονικό διάστημα, μέχρι την αποπεράτωση των εργασιών επισκευής και την αποκατάσταση της λειτουργικότητας της, προς αποφυγή ατυχημάτων.

ΕΚ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΣΑΜΟΥ