1 Νοε 2018

Πρωτόκολλα Συνεργασίας του Δήμου Σάμου

Με ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου που συνεδρίασε την Τρίτη 31 Οκτωβρίου, ψηφίστηκαν τα Πρωτόκολλα Συνεργασίας του Δήμου Σάμου με τον Δήμο Μπερνάλντα – Μεταπόντο της Ιταλίας, με τον Δήμο Μεγαρέων και με τον Δήμο Πειραιά.

Ο Δήμος Σάμου δίνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στη διασύνδεση των Δήμων μεταξύ τους προωθεί την συνεργασία με σκοπό την προβολή του πολιτιστικού αποθέματος και την τουριστική προοπτική.

Συγκεκριμένα, ο Δήμος Μπερνάλντα- Μεταπόντο είναι τόπος που φιλοξένησε μετά τον Κρότωνα τον φιλόσοφο και μαθηματικό Πυθαγόρα, ενώ ο Δήμος Μεγαρέων είναι ο τόπος καταγωγής του Ευπαλίνου, αρχιτέκτονα – μηχανικό του δημιουργού του Ευπαλίνειου Ορύγματος. Ο Πειραιάς και η Σάμος, με αρχαίους λιμένες, είχαν και έχουν επί πολλά χρόνια διαμετακομιστική και εμπορική συνεργασία.

Θα ενεργοποιήσουν τη συμμετοχή τους στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αρχαίων Λιμένων.

Η υπογραφή των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας αποσκοπεί και στην ενδυνάμωση της θέσης των τριών Δήμων, μέσω της συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα και δράσεις που απαιτούν συνέργεια για την υλοποίηση τους.