20 Δεκ 2016

Έργα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου στην ΠΕ Ικαρίας κατά το έτος 2016

Κατά το έτος 2016 , η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου υλοποίησε ή υλοποιεί τα παρακάτω έργα στην ΠΕ Ικαρίας:
Δρόμος Κάλαμος – Νας , προϋπολογισμού 10.000.000 € , έχουν ολοκληρωθεί περισσότερα από 12 χιλιόμετρα ασφαλτόστρωσης και το μεγαλύτερο μέρος των χωματουργικών και τεχνικών έργων. Βρίσκεται σε εξέλιξη,με προοπτική ολοκλήρωσης τους πρώτους μήνες του 2017.
Καταφύγιο τουριστικών σκαφών στον Αγ. Κήρυκο Ικαρίας , προϋπολογισμού 9.360.000 €. Ολοκληρώθηκε μέσα στο 2016 και έγινε διοικητική παράδοση στο Δήμο Ικαρίας στις 29/07/2016.
Βρεφονηπιακός σταθμός Ραχών Ικαρίας, προϋπολογισμού 810.000 €.

Έγινε διοικητική παράδοση στο Δήμο Ικαρίας στις 07/03/2016.
Δημοτική Βιβλιοθήκη Ικαρίας, προϋπολογισμού 71.000 €.

Έγινε διοικητική παράδοση στο Δήμο Ικαρίας στις 07/03/2016.
Μονοπάτι Πλατανωπής, προϋπολογισμού109.000 €.

Έγινε διοικητική παράδοση στο Δήμο Ικαρίας στις 07/03/2016.

Αποκατάσταση δρόμου στη Βόρεια είσοδο Αγ. Κηρύκου , προϋπολογισμού 27.500 €. Ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο 2016.

Μόνωση δώματος Δημοτικού σχολείου Καρκιναγρίου , προϋπολογισμού 9.500 €. Δημοπρατήθηκε προσφάτως.

Συντήρηση Οδικού δικτύου Βόρειας Ικαρίας , προϋπολογισμού 350.000 €. (Ασφαλτοστρώσεις , τεχνικά έργα, σήμανση κλπ). Βρίσκεται σε εξέλιξη.

Συντήρηση Οδικού δικτύου Νότιας Ικαρίας , προϋπολογισμού 300.000 €. (Ασφαλτοστρώσεις , τεχνικά έργα , σήμανση κλπ). Βρίσκεται σε εξέλιξη.

Άμεσες επεμβάσεις αποκατάστασης Οδικού δικτύου Ικαρίας , προϋπολογισμού 140.000 €. Βρίσκεται σε εξέλιξη.

Επιχωμάτωση οδικού άξονα Στελί – Φραντάτο – Ράχες , με μηχανήματα που διέθεσε η Περιφέρεια , και με τη συνδρομή του Δήμου Ικαρίας.

Έργα συντήρησης Οδικού Δικτύου Ικαρίας (τοιχεία αντιστήριξης , ασφαλτοστρώσεις , οχετοί , κλπ) σε όλη την Ικαρία , μέσω της προγραμματικής σύμβασης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου με την Εγνατία ΑΕ.

Άμεσες επεμβάσεις αποκατάστασης Οδικού δικτύου Φούρνων , προϋπολογισμού 63.000 €. Βρίσκεται σε εξέλιξη.

Βελτίωση – ασφαλτόστρωση δρόμου Θύμαινας – Κεραμιδούς , προϋπολογισμού 1.220.000 €. Ολοκληρώθηκε και προσφάτως έγινε προσωρινή παραλαβή.