13 Δεκ 2016

Η δημοτική αρχή ενδιαφέρεται για την παιδεία; (Προγραμματισμός και οργάνωση υπάρχει;)

Στο δημοτικό συμβούλιο, που έγινε στις 12 Δεκεμβρίου 2016, συζητήθηκαν οι μεταβολές των σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (θέματα 10 και 11 της ημερήσιας διάταξης).

Η εισήγηση της διεύθυνσης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ήταν να προαχθούν τα δημοτικά σχολεία Κοκκαρίου από 5θέσιο σε 6θέσιο, Κοντακαιίκων από 5θέσιο σε 6θέσιο, Μαραθοκάμπου από 6θέσιο σε 7θέσιο, Όρμου Καρλοβάσου από 6θέσιο σε 7θέσιο, Παγώνδα από 4θέσιο σε 6θέσιο, Χώρας από 6θέσιο σε 7θέσιο και το 1ο νηπιαγωγείο Σάμου από 2θέσιο σε 4θέσιο. Η πρόταση της διεύθυνσης δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ήταν να επανασυσταθεί ο τομέας Υγείας-Πρόνοιας-Ευεξίας και να ιδρυθεί τομέας Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων στο ΕΠΑΛ Σάμου, όπως επίσης να ιδρυθεί και Μουσικό Σχολείο.Οι εισηγήσεις-προτάσεις των δύο διευθύνσεων είναι πολύ ενδιαφέρουσες και στοχεύουν στην αναβάθμιση της εκπαίδευσης στο νησί μας. Και οι δύο διευθύνσεις (με έγγραφά τους στις 10, 23 και 24 Νοεμβρίου) ζητούσαν από τον δήμο Σάμου να γνωμοδοτήσει για αυτά τα θέματα, και να έχει στείλει τις γνωμοδοτήσεις του δημοτικού συμβουλίου, καθώς και τις βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων και τις βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων έγκαιρα (μέχρι 8 Δεκεμβρίου). Σκοπός ήταν οι διευθύνσεις να διαβιβάσουν εμπρόθεσμα (μέχρι την καταληκτική ημερομηνία που είχε δοθεί από το Υπουργείο Παιδείας και ήταν στις 9 Δεκεμβρίου) όλα τα σχετικά έγγραφα.

Για ακόμη μια φορά, η δημοτική αρχή έδειξε να αγνοεί τη σημασία των λέξεων προγραμματισμός και σοβαρότητα, καθώς το δημοτικό συμβούλιο έγινε μέρες μετά από την καταληκτική ημερομηνία που είχε θέσει το Υπουργείο Παιδείας (το προηγούμενο είχε γίνει πριν 40 μέρες, στις 2 Νοεμβρίου… οπότε δεν υπήρχαν άραγε θέματα και προβλήματα τόσο καιρό;). Τα εν λόγω θέματα δεν αντιμετωπίστηκαν με την ανάλογη σοβαρότητα από την δημοτική αρχή, η οποία δεν τα προώθησε όπως θα έπρεπε. Δήμαρχος, πρόεδρος δημοτικού συμβουλίου και πρόεδροι σχολικών επιτροπών έδειξαν με τον "προγραμματισμό" και τις "κινήσεις" τους ότι έτσι η Σάμος δεν μπορεί να πάει μπροστά...