15 Δεκ 2016

Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σάμου

Μετά την υποβολή από τον Δήμο Σάμου, πλήρους και ώριμου φακέλου με τίτλο "Δομές παροχής βασικών αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο" προϋπολογισμού 117.000,00 ευρώ στην πρόσκληση με Α/Α ΟΠΣ 1611, η πρόταση αξιολογήθηκε από την Διαχειριστική Αρχή, έλαβε την μεγαλύτερη βαθμολογία στο σύνολο των προτάσεων, και με την υπ΄αριθμ. ΟΙΚ 4156/02-12-2016 απόφαση, εντάχθηκε οριστικά στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 " και έλαβε Κωδικό ΟΠΣ 5002629.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο αφορά στη διανομή σε σταθερή και τακτική βάση τροφίμων, ειδών παντοπωλείου, ειδών ατομικής υγιεινής, κατεψυγμένων προϊόντων, ειδών ένδυσης και υπόδησης, βιβλίων, παιχνιδιών, cd, κλπ. σε ωφελούμενα άτομα και οικογένειες που τα έχουν ανάγκη. Ωφελούμενοι των υπηρεσιών που παρέχει η δομή είναι άτομα/νοικοκυριά τα οποία βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας ή απειλούνται από ένδεια (π.χ. ανασφάλιστα άτομα με πολύ χαμηλό ετήσιο εισόδημα, άτομα ή οικογένειες που είναι ανασφάλιστοι/ άποροι κλπ).

Για τη στελέχωση του Κοινωνικού Παντοπωλείου, προβλέπεται η προκήρυξη θέσεων για την συνολική υποστήριξη και λειτουργία της δομής .Η Κοινωνική Μέριμνα είναι η πρώτη προτεραιότητα για το Δήμο Σάμου και για όλους τους Δήμους της χώρας. Είναι απαραίτητο να σταθούμε δίπλα στον δημότη που υποφέρει και δοκιμάζεται.


Μετά την υποβολή από τον Δήμο Σάμου, πλήρους και ώριμου φακέλου με τίτλο "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Σάμου" προϋπολογισμού 233.280,00 ευρώ στην πρόσκληση με Α/Α ΟΠΣ 1596, η πρόταση αξιολογήθηκε από την Διαχειριστική Αρχή, και με την υπ΄αριθμ. ΟΙΚ 3837/17-11-2016 απόφαση, εντάχθηκε οριστικά στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα "Βόρειο Αιγαίο 2014-2020 " και έλαβε Κωδικό ΟΠΣ 5002663.

Αρωγός στην προσπάθεια ένταξης και υλοποίησης της πράξης, είναι η πολύτιμη εμπειρία που απέκτησε ο Δήμος Σάμου από την πιλοτική εφαρμογή, σε 13 Δήμους της χώρας, του "Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος" στην οποία ενταχθήκαν 1059 οικογένειες. Ο Δήμος Σάμου αξιολογήθηκε πρώτος στην οργάνωση, την επάρκεια και την υλοποίηση της εφαρμογής αυτής.
         
Το Κέντρο Κοινότητας θα αποτελέσει τον βασικό «πυρήνα» διευρυμένων υπηρεσιών τύπου «one stop shop» με εξατομικευμένη ολιστική προσέγγιση, το οποίο θα υποστηρίζει τη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου και θα ενισχύει τις πολιτικές που ήδη υλοποιούνται ή προγραμματίζονται (όπως: την καθολική εφαρμογή του προγράμματος «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης», το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης κ.λπ.). Με τη λειτουργία του επιδιώκεται η ανάπτυξη ενός τοπικού σημείου αναφοράς για την υποδοχή, εξυπηρέτηση και διασύνδεση των πολιτών με όλα τα κοινωνικά προγράμματα και υπηρεσίες του νησιού.

Ωφελούμενοι του Κέντρου Κοινότητας είναι άτομα που ζουν στο Δήμο, κατά προτεραιότητα όσοι ενταχθούν στο Πρόγραμμα «Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης» καθώς και άτομα/ οικογένειες που διαβιούν σε συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού, άνεργοι, ΑμεΑ, Ρομά και γενικότερα ευάλωτες ομάδες πληθυσμού.

Η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας διαρθρώνεται γύρω από τρεις βασικούς άξονες:

- Υποδοχή – ενημέρωση – υποστήριξη των πολιτών

- Συνεργασία με υπηρεσίες και δομές

- Παροχή υπηρεσιών που αποσκοπούν στη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου και διασφαλίζουν την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων

Ο στόχος της συγκεκριμένης δομής είναι διττός:

1) παρέχει ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και άλλων υπηρεσιών ώστε να αποφευχθεί η διασπορά πόρων και να επιτευχθεί η ουσιαστική παρέμβαση σε πολλές ομάδες πληθυσμού,

2) υποστηρίζει τη Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας του Δήμου

Το Κέντρο διασυνδέει μέσω παραπεμπτικών τα ωφελούμενα άτομα με επιμέρους φορείς και Υπηρεσίες (Υπηρεσίες ΟΤΑ, Δημόσιες Υπηρεσίες, εθελοντικές οργανώσεις, οργανισμούς κοινωνικού χαρακτήρα κλπ) για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους, συμβάλλοντας έτσι στην αξιοποίηση των εν λόγω φορέων και Υπηρεσιών.

Για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας, προβλέπεται η προκήρυξη θέσεων για την συνολική υποστήριξη και λειτουργία της δομής .