7 Μαρ 2017

Ενημέρωση μελών κυνηγητικού συλλόγου Καρλοβάσου

Ενημερώνουμε τα μέλη του συλλόγου μας για τα παρακάτω:α. Η εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων επιτρέπεται καθ΄όλο το έτος στις περιοχές που έχουν καθορισθεί ως ζώνες εκπαίδευσης από την Ανατολή μέχρι τη Δύση του ηλίου συνοδευόμενοι από κυναγωγούς χωρίς αυτοί να φέρουν κυνηγετικό όπλο
.β. Οι εκπαιδευτές έχουν την απόλυτη ποινική και αστική ευθύνη απέναντι στο ιδιωτικό ζωικό και πτηνοτροφικό κεφάλαιο των περιοχών εκπαίδευσης και είναι υποχρεωμένοι να αποτρέπουν τους κυνηγετικούς σκύλους τους από τυχόν όχλησή του. Το ίδιο υπεύθυνοι είναι οι ανωτέρω όταν προκαλούν φθορές οι ίδιοι ή τα οχήματά τους. Επίσης οι εκπαιδευτές υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε να μην προκληθεί θανάτωση ή τραυματισμός θηράματος διότι θα διώκονται με τις διατάξεις του Νόμου περί παρανόμου θήρας.
γ. Υπενθυμίζεται στους κατόχους κυνηγετικών όπλων ότι η Άδεια Κατοχής είναι 10ετούς διάρκειας και θα πρέπει να προβούν στην ανανέωση πριν την ημερομηνία λήξεως αυτής.