22 Μαρ 2017

Ποιοι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί διορίζονται στο ΠΥΣΠΕ Σάμου

Τέσσερις (4) αναπληρωτές εκπαιδευτικοί διορίζονται στο ΠΥΣΠΕ Σάμου. Ένας Δάσκαλος στην Α΄ Σάμου και τρεις Νηπιαγωγοί στη Β΄ Σάμου.

Τα λειτουργικά κενά στην Α΄ Σάμου είναι στο 2ο Δ.Σ. Σάμου και τα τρία λειτουργικά κενά στη Β΄ Σάμου είναι στο 1ο, 2ο Αγίου Κηρύκου και Νηπιαγωγείο Καραβοστάμου.