29 Μαρ 2017

Προτάσεις της ΑΚΙΣ για την επικείμενη μεταρρύθμιση του «Καλλικράτη»

Η ΑΚΙΣ κατέθεσε στις 28 Μαρτίου 2017 τις δικές της προτάσεις, μετά από το αίτημα του Δήμου Σάμου να παρουσιάσει στην ΚΕΔΕ τις θέσεις του, σχετικά με την απόφαση της κυβέρνησης να προβεί σε μεταρρυθμίσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης.Σε γενικές γραμμές προτείναμε να παραμείνουν και να διευρυνθούν οι αρμοδιότητες των τοπικών συμβουλίων στις κοινότητες.

Στις δημοτικές κοινότητες να εκλέγεται πρόεδρος ο υποψήφιος του συνδυασμού που επικράτησε σε ψήφους στην κοινότητα, ασχέτως εάν ο συγκεκριμένος συνδυασμός δεν ήρθε πρώτος στο Δήμο, όπως συμβαίνει δηλαδή σήμερα και στις τοπικές κοινότητες. 

Να μειωθεί ο αριθμός των αντιδημάρχων από 5 που είναι σήμερα ο ανώτερος αριθμός σε 4, όσες και οι δημοτικές ενότητες του Δήμου. 
Να μειωθεί ο αριθμός των δημοτικών συμβούλων από 33 που είναι σήμερα σε 25. 

Να διατηρηθεί ως έχει η ενισχυμένη αναλογική τόσο στα τοπικά συμβούλια όσο και στο δημοτικό συμβούλιο. Και τέλος να διατηρήσει ο Δήμος την διοικητική και οικονομική του αυτοτέλεια και οι αρμοδιότητες του κράτους να περιορισθούν στον έλεγχο της νομιμότητας των αποφάσεων και στον οικονομικό έλεγχο των διαχειρίσεων τόσο του Δήμου όσο και των νομικών του προσώπων. 

Αντώνιος Σίμος

Δημοτικός Σύμβουλος