11 Μαΐ 2017

Μελέτη του προφίλ υγείας του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας

Ο Δήμος Σάμου, ως μέλος του Εθνικού Διαδημοτικού Δικτύου Υγιών Πόλεων-Προαγωγής Υγείας, αλλά και μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, θα εφαρμόσει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του πολιτικές και δράσεις πρόληψης και προαγωγής που καλύπτουν όλο το φάσμα των ηλικιών, τις ευπαθείς ομάδες και την ενημέρωση του
πληθυσμού, σχετικά με την πορεία της ζωής και την ενδυνάμωση των ανθρώπων.
Επίσης θα υιοθετήσει πολιτικές για τη διατροφή, τη φυσική άσκηση, τον καπνό, το αλκοόλ, την ψυχική και πνευματική υγεία, ενισχύοντας και διαμορφώνοντας τις υπηρεσίες του με επίκεντρο τον άνθρωπο, προκειμένου να ενισχυθούν τα μέτρα για την δημόσια υγεία, για την βελτίωση του περιβάλλοντος και των συνθηκών ζωής των κατοίκων του Δήμου.

Στα πλαίσια αυτά ο Δήμος Σάμου υπέγραψε σύμβαση παροχής υπηρεσιών με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων Προαγωγής Υγείας για την εκπόνηση μελέτης του προφίλ υγείας του Δήμου, σύμφωνα με τις οδηγίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Για την εκπόνηση της μελέτης αυτής υπάρχει εκτενές ερωτηματολόγιο το οποίο θα κληθούν να απαντήσουν ανά Δημοτική Ενότητα, οι μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου. Θα διανεμηθούν τριακόσια πενήντα (350) ερωτηματολόγια σε όλο το Δήμο, αναλογικά με τον πληθυσμό, (Δ.Ε Βαθέος 133, Δ.Ε Καρλοβασίων 103, Δ.Ε Μαραθοκάμπου 29, Δ.Ε Πυθαγορείου 85) από εκπαιδευμένους εθελοντές- συνεντευκτές στους οποίους θα χορηγηθεί βεβαίωση συμμετοχής, από το Ινστιτούτο Κοινωνικής και Προληπτικής Ιατρικής, για εμπλουτισμό του βιογραφικού τους. Οι εθελοντές θα έχουν μαζί τους κατά τη διεξαγωγή των συνεντεύξεων, βεβαίωση συνεντευκτή από το Δήμο, προκειμένου να πιστοποιούν ότι εργάζονται για το Δήμο έτσι ώστε να μπορέσουν να ξεπεραστούν οποιεσδήποτε τυχόν επιφυλάξεις από τους συμμετέχοντες.

Παρακαλούμε όσοι ενδιαφέρονται να συμβάλλουν στη διεξαγωγή της παραπάνω μελέτης, ως εθελοντές – συνεντευκτές, να δηλώσουν συμμετοχή στη Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Δημόσιας Υγείας, Τμήμα Προαγωγής &Προστασίας της Δημόσιας Υγείας, Διοικητήριο Σάμου,μέχρι την Παρασκευή 19 Μαΐου 2017, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Πληροφορίες κα Γραμματική Τριτσινιώτου, Τηλ: 2273353460/2273353448, fax:2273353455, e-maildkpsamou@samos.gr.