17 Ιουλ 2017

Ο δήμος Σάμου και οι συνδυασμοί "Δράση" "Λαϊκή Συσπείρωση" και "Ανατροπή"για τον ΧΥΤΑ

Ο δήμος Σάμου και οι δημοτικοί συνδυασμοί "Δράση"και "Ανατροπή" σχετικα με το ΧΥΤΑ Σάμου  με ανακοινώσεις  τους αναφέρουν: Κατά την έκτακτη σύγκλιση του Συντονιστικού Οργάνου, για την εκτίμηση της κατάστασης που έχει διαμορφωθεί στην Ο.Ε.Δ.Α. (Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διαχείρισης
Αποβλήτων), Σάμου μετά την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της 16/07/2017, αποφασίστηκαν τα εξής:

1. Η συνέχιση των εργασιών επιχωμάτωσης του χώρου της πυρκαγιάς.

2. Η δημιουργία νέων δανειοθαλάμων για την λήψη υλικού επιχωμάτωσης, καθώς και την δημιουργία αποθέματος, μετά την, κατ’ εξαίρεση χορήγηση σχετικής άδειας, από την Διεύθυνση Δασών Σάμου, στα πλαίσια της αντιμετώπισης της έκτακτης ανάγκης που προέκυψε.

3. Την συνεχή συνδρομή, έως την κατάσβεση της πυρκαγιάς, των εμπλεκομένων Υπηρεσιών.

4. Ο επιμερισμός του προσωπικού και των μέσων του Δήμου Σάμου, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση επέμβαση. 

Η χωροθέτηση της Ο.Ε.Δ.Α. στο συγκεκριμένο χώρο, στα τέλη της δεκαετίας του 1990, εξυπηρετούσε τις τότε αντιλήψεις και ανάγκες των τότε τεσσάρων Καποδιστριακών Δήμων, οι οποίοι για τον σκοπό αυτό είχαν προβεί στην συγκρότηση των δύο Συνδέσμων Ο.Τ.Α.

Αναμφισβήτητα και όπως αποδείχθηκε στην πράξη, η χωροθέτηση, τόσο του ΧΥΤΑ Ανατολικής Σάμου, όσο και αυτού της Δυτικής Σάμου, υπήρξε «ατυχής», αφού είναι γνωστό ότι ο ΧΥΤΑ της Δυτικής Σάμου κατέρρευσε με αποτέλεσμα την περαιτέρω επιβάρυνση της εγκατάστασης της Ανατολικής Σάμου.

Η παρούσα Δημοτική Αρχή, αντιλαμβανόμενη την σοβαρότητα του ζητήματος, τον συνεχώς μειούμενο, λόγω του αυξημένου όγκου απορριμμάτων, χρόνο ζωής του, αλλά και την μη δυνατότητα επαναλειτουργίας της εγκατάστασης της Δυτικής Σάμου, λόγω της τεχνικής αστοχίας και της δικαστικής διερεύνησης τυχόν ευθυνών, άμεσα εκπόνησε το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων, (masterplan), το οποίο προβλέπει μια σειρά δράσεων, οι οποίες ενσωματώθηκαν στο ήδη εγκεκριμένο ΠΕΣΔΑ Βορείου Αιγαίου. 

Επίσης, για την διασφάλιση του χώρου, την προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς και την υλοποίηση των προβλεπομένων από το masterplan, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για την ικανοποίηση των όρων λειτουργίας του χώρου, ως Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης Διαχείρισης Αποβλήτων.

Ειδικότερα:

1. Υλοποιήθηκε η μονάδα επεξεργασίας πέλετ.

2. Τέθηκε σε λειτουργία ο σταθμός μεταφόρτωσης ανακυκλώσιμων υλικών.

3. Υποβλήθηκε στο ΥΜΕΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομές, Μεταφορών Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη), στα πλαίσια της πρόσκλησης με Α/Α ΟΠΣ 1465, πρόταση για την ένταξη της Πράξης «Δράσεις για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στον Δήμο Σάμου», προϋπολογισμού 2.868.626,34 €.

4. Υπεγράφη σύμβαση, με την «Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε», το Ρεύμα Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συσκευών και Λαμπτήρων. Ήδη, έχουν διανεμηθεί οι αντίστοιχοι κάδοι, έχει διανεμηθεί ενημερωτικό υλικό και έχει ενεργοποιηθεί τηλεφωνικός αριθμός εξυπηρέτησης των πολιτών για την αποκομιδή των μεγάλων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και ολοκληρώθηκαν οι προβλεπόμενες δράσεις ευαισθητοποίησης.

5. Υπεγράφη σύμβαση, με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης για την παροχή Κωδώνων Συλλογής Γυαλιού, οι οποίοι θα τοποθετηθούν σε επιλεγμένες τουριστικές περιοχές που συγκεντρώνουν τουριστικές επιχειρήσεις της Σάμου. Ως γνωστόν το γυαλί είναι ο κύριος παράγων έναρξης πυρκαγιών, λόγω αυτανάφλεξης. 

6. Υπεγράφη σύμβαση, με την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης και αναμένεται η παραλαβή 420 Μπλε Κάδων για την διαχείριση χαρτιού, αλουμινίου, πλαστικού και οικιακού γυαλιού.

7. Δημοσιεύθηκε, από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης, η με αριθμό ΟΠΣ 1752/13-07-2017 Πρόσκληση του ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου για την υποβολή προτάσεων σχετικά με την οικιακή κομποστοποίηση, για την οποία οι Υπηρεσίες του Δήμου έχουν εκπονήσει μελέτη, η οποία θα υποβληθεί προς χρηματοδότηση.

8. Επίσης, από ίδιους πόρους του Δήμου Σάμου θα κατασκευαστούν δύο «πράσινα σημεία», ένα στην ανατολική και ένα στη δυτική Σάμο.

Οι ανωτέρω δράσεις και ειδικότερα η επιτυχής εφαρμογή των ρευμάτων ανακύκλωσης, η οποία προϋποθέτει την συνειδητή και ενεργό συμμετοχή όλων μας, αποτελεί ουσιαστικά τον μοναδικό τρόπο ασφαλούς και σύγχρονης λειτουργίας της Ο.Ε.Δ.Α. και της ελαχιστοποίησης των όποιων αρνητικών συνεπειών που εγκυμονεί η διαχείριση απορριμμάτων.Η «υπνωτισμένη» Δημοτική αρχή για άλλη μια φορά ευθύνεται για την δημιουργία επικίνδυνων για την δημόσια υγεία καταστάσεων επιβαρύνοντας το περιβάλλον. Δυσφημεί έτσι και το νησί μας παγκοσμίως εν μέσω της θερινής σαιζόν, λόγω εγκληματικής αδιαφορίας.

Παρά το σχετικό δελτίο τύπου μας στις 25/4/17 και τις οχλήσεις μας στη δημοτική αρχή προγενέστερα, σχετικά με την εγκατάλειψη του ΧΥΤΑ ανατολικής Σάμου, ο Δήμος μας αγνόησε και μας απαξίωσε για άλλη μια φορά μη λαμβάνοντας τα απαραίτητα μέτρα ταφής αλλά και στοιχειώδους προστασίας του χώρου.

Η παράταξη μας επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά σχετικά με την προχειρότητα αντιμετώπισης ενός τόσο σοβαρού θέματος από τη Δημοτική αρχή. Αυτό της διαχείρισης απορριμμάτων αλλά και τις συνθήκες εγκατάλειψης του χώρου εν μέσω πολλών περιβαλλοντικών παραβάσεων.

Επιβεβαιώνει επίσης πλέον όχι μόνο τα μηδενικά αντανακλαστικά της δημοτικής αρχής αλλά και την παγερή αδιαφορία της στο θέμα της τακτοποίησης κι αποκατάστασης του χώρου σύμφωνα και με τους περιβαλλοντικούς όρους.

Ενώ υπάρχουν τα απαραίτητα εργαλεία και πρωτοφανής αριθμός συμβασιούχων καθαριότητας, φαίνεται πως δεν υπάρχει η βούληση για την αντιμετώπιση ενός τόσο σημαντικού προβλήματος.

Στο ΧΥΤΑ καταστρέφονται ολοσχερώς και οι προστατευτικέ μεμβράνες λόγω της πυρκαγιάς. Οι συνέπειες για το περιβάλλον και την δημόσια υγεία ανυπολόγιστες.

Ζητούμε οι υπεύθυνοι να αναλάβουν τις ευθύνες τους και τα αρμόδια όργανα να τις αποδώσουν εκεί που πρέπει.

Ζητούμε επίσης την άμεση αποκατάσταση του χώρου σύμφωνα με τους περιβαλλοντικούς όρους που διέπουν τη λειτουργία των ΧΥΤΑ

Για άλλη μια φορά βρισκόμαστε αντιμέτωποι στην ανυπαρξία του δήμου να οργανώσει ένα καλύτερο μέλλον για τον τόπο μας και να προλαμβάνει σημαντικά ζητήματα, πριν γίνει μια περιβαλλοντική καταστροφή με πολλές επιπτώσεις στην δημόσια υγεία.

Αντί η δημοτική αρχή, εδώ και χρόνια, να έχει βρει λύση για τα απορρίμματα (Ανακύκλωση, ΧΥΤΥ κτλ), δεν λαμβάνει κανένα μέτρο και δεν εκτελεί έγκαιρα και σωστά της προβλεπόμενες εργασίες και λειτουργίες που πρέπει ένας σοβαρός δήμος να πράττει.

Ο δήμος μπορεί να ασχολήθηκε με την υποψηφιότητα της πολιτιστικής πρωτεύουσας και με άλλες πολλές εκδηλώσεις αυτοπροβολής κάποιων, αλλά με τις πράξεις του μόνο ευρωπαϊκός, φιλικός στο περιβάλλον και οργανωμένος δήμος δεν μπορεί να λέγεται.

Μεγάλος όγκος απορριμμάτων, μηδαμινή έως ανύπαρκτη ανακύκλωση, ελάχιστες σε σωστή λειτουργία μονάδες επεξεργασίας λυμάτων πάνω στο νησί, δείχνουν το πρόσωπο των διοικούντων, που σίγουρα φέρνουν ευθύνες και το "όραμά" τους σίγουρα δεν είναι το μέλλον του τόπου.

Φανερό παράδειγμα ότι ο δήμαρχός μας χθες το βράδυ (Κυριακή 16 Ιουλίου), μετά τα μεσάνυχτα ακόμα συνέχιζε την παρουσία του και ψυχαγωγία του, στην εκδήλωση Samos Festival Gastronomy & Culture. Αυτό δείχνει το ενδιαφέρον και την αγωνία του για την φωτιά στον ΧΥΤΑ Σάμου.Οι διαχρονικές ευθύνες των παρατάξεων της ΝΔ και του ΠΑΣΟΚ που διοικούν το δήμο ή τους δήμους εδώ και 40 χρόνια , για την κατάσταση που επικρατεί στη διαχείριση , απόθεση και υγειονομική ταφή απορριμμάτων είναι και πάλι στην επικαιρότητα.

Η πρόσφατη πυρκαγιά στον ΧΥΤΑ Αν. Σάμου (που μετά το σκάνδαλο του ΧΥΤΑ Δυτ. Σάμου για το οποίο κανείς δεν διώχθηκε), έγινε ΧΥΤΑ ολόκληρου του νησιού, έβγαλε στην επιφάνεια το τεράστιο πρόβλημα. Της πλημμελούς ταφής των απορριμμάτων που σε περιόδους υψηλών θερμοκρασιών έχει πολλές φορές ως αποτέλεσμα την αυτανάφλεξή τους.

Οι συνέπειες αυτής της απαράδεκτης κατάστασης είναι ορατές στον καθένα. Μόλυνση της ατμόσφαιρας και επιβάρυνση των κατοίκων από τα εκλυόμενα δηλητηριώδη αέρια, άμεσος κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς όπως έγινε πολλές φορές στο παρελθόν και τεράστιες καταστροφές σε δάση, καλλιέργειες και περιουσίες.

Απαιτούμε από τη δημοτική αρχή η οποία έχει τεράστια ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση, 

o να πάρει άμεσα μέτρα ώστε να γίνεται έγκαιρα η ταφή των σκουπιδιών.

o Να ελεγχθούν και συμπληρωθούν τα μέσα πυρόσβεσης του ΧΥΤΑ.o Να γίνεται έγκαιρα κάθε χρόνο αποψίλωση της χαμηλής βλάστησης γύρω από τον ΧΥΤΑ ώστε να αποφεύγεται η εξάπλωση της πυρκαγιάς.