3 Αυγ 2017

Από σήμερα οι αιτήσεις για το ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης στον δημόσιο τομέα Υγείας-Θέσεις για το νομό Σάμου

Ξεκίνησε και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 21 Αυγούστου 2017 η υποβολή αιτήσεων ανέργων για συμμετοχή τους για χρονικό διάστημα δώδεκα μηνών στο «Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης 1.135 ανέργων στο Δημόσιο Τομέα της Υγείας, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν. 4430/2016 Α’205, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει».
Το Πρόγραμμα έχει ως στόχο την άμεση αντιμετώπιση της ανεργίας των ομάδων ανέργων που πλήττονται εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και της μακράς ύφεσης, που υφίσταται η ελληνική οικονομία, με προτεραιότητα στους εγγεγραμμένους στα μητρώα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού μακροχρόνια ανέργους και στους ανέργους που ανήκουν στις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή αιτήσεων στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr).

Να σημειώσουμε ότι για το νομό Σάμου προβλέπονται στο σύνολο 10 θέσεις προσωπικού, ως ακολούθως: