23 Ιαν 2018

Η Ανατροπή για το δημοτικό συμβούλιο Σάμου

Στο δημοτικό συμβούλιο που έγινε στις 22 Ιανουαρίου 2018, το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης ήταν η έγκριση ενός καλογραμμένου και πλήρους οδηγού, η ψήφιση της χάρτας δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των πολιτών της Σάμου, η οποία ενημερώνει αναλυτικά ποια είναι τα δικαιώματα και ποιες οι υποχρεώσεις των πολιτών έναντι του δήμου.

Μέσα στο κείμενο αυτού του οδηγού αναφέρεται ότι οι υπηρεσίες του δήμου είναι υποχρεωμένες να ενεργούν σύντομα κατά τις κείμενες διατάξεις και να απαντούν αιτιολογημένα σε όποιον υπέβαλε αναφορά σύμφωνα με τον νόμο. Επίσης, ότι ο δήμος οφείλει να διεκπεραιώνει τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνεται εγγράφως ή ηλεκτρονικά για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία 50 ημερών.

Επειδή τα τελευταία χρόνια η δημοτική αρχή, αλλά και ο δήμαρχος προσωπικά, φαίνονται ότι είναι πολύ καλοί στην θεωρία και όχι στην πράξη, και επειδή μια παροιμία λέει «η καμήλα δεν βλέπει την καμπούρα της», να υπενθυμίσουμε στην δημοτική αρχή τα εξής:
Τα περισσότερα έγγραφα την δημοτικής παράταξης “Ανατροπή” δεν έχουν απαντηθεί ακόμα.
Πολλά αιτήματα πολιτών ή και συλλόγων δεν έχουν λάβει τις προβλεπόμενες απαντήσεις.
Οι εκπρόσωποι και πρόεδροι των κοινοτήτων δεν λαμβάνουν τις περισσότερες φορές απαντήσεις στα αιτήματά τους.
Δεν στέλνονται οι ανάλογες απαντήσεις-ενημερώσεις στις αποφάσεις των συμβουλίων των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων, όπως ορίζει το άρθρο 87 του νόμου 3852/2010.

Ευελπιστούμε ότι με αυτό το κείμενο η δημοτική αρχή να αλλάξει νοοτροπία και να διεκπεραιώσει και τις δικές της υποχρεώσεις.