1 Ιουν 2018

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου :Αντιμετωπίζουμε μικρό αριθμό ασθενών με πιθανή φυματίωση

Το Γενικό Νοσοκομείο Σάμου αφουγκραζόμενο την ανησυχία της τοπικής κοινωνίας και την ανάγκη για υπεύθυνη ενημέρωση σε θέματα δημόσιας υγείας, ώστε να μην διαδίδονται ανυπόστατες φήμες και δημιουργείται κλίμα πανικού, διαβεβαιώνει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία προβλέπονται για την προφύλαξη και την προστασία των ασθενών, των επισκεπτών και του προσωπικού του από μεταδοτικά νοσήματα.
Είναι γεγονός, ότι το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζουμε μικρό αριθμό ασθενών με πιθανή φυματίωση. Επί του παρόντος, έχει πλήρως τεκμηριωθεί εργαστηριακά σε έναν ασθενή, ο οποίος διακομίσθηκε και νοσηλεύεται σε ειδική μονάδα Νοσοκομείου των Αθηνών. Οι υπόλοιποι νοσηλεύονται σε απομονωμένους θαλάμους και δεν έρχονται σε επαφή με τους υπόλοιπους ασθενείς και τους συνοδούς, το δε προσωπικό του Νοσοκομείου μας λαμβάνει αυστηρά μέτρα προφύλαξης.

Τα Νοσοκομεία από τη φύση τους, πάντα νοσηλεύουν ασθενείς, οι οποίοι πάσχουν από μεταδοτικά νοσήματα και διαθέτουν τη γνώση, την εμπειρία και τα μέσα για να ελαχιστοποιείται η πιθανότητα διασποράς των νοσημάτων αυτών.