24 Απρ 2019

Προσπάθειες να σωθούν οι αποθήκες στο Λιμένα Καρλοβάσου

Ένα έργο πνοής για το Λιμάνι Καρλοβάσου, απεντάχθηκε από το πρόγραμμα «Δημιουργική επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» καθώς οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου λόγω μιας ασυνεννοησίας που επικράτησε μεταξύ δήμου και Δημοτικού Λιμενικού

Ταμείου, δεν υπέβαλλαν όλα τα απαιτούμενα έγραφα και με αποτέλεσμα το έργο να αξιολογηθεί αρνητικά.
Αρχικά Δήμος είχε αποφασίσει την επανάχρηση των παλαιών αποθηκών του τελωνείου, οι οποίες βρίσκονται στο λιμάνι Καρλοβάσου και έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέες, ώστε να αποτελέσουν «εστία πολιτισμού και τουρισμού».
Στους χώρους θα λειτουργούσε εκθετήριο τοπικών προϊόντων, χώρος έκθεσης καλλιτεχνικών έργων, χώρος έκθεσης της ιστορίας της αλιείας , πολιτιστικός και τουριστικός πολυχώρος.
Η πρόταση που υποβλήθηκε στο πρόγραμμα «Δημιουργική επανάχρηση Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας» αξιολογήθηκε αρνητικά, καθώς η προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου και Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις που η νομοθεσία επιτάσσει και οι υπηρεσίες του Υπουργείου έκριναν ότι , ο Δήμος πρέπει να παρέχει την τεχνική υποστήριξη στο Λιμενικό Ταμείο και δεν το έπραξε εντός των ορίων αρμοδιότητας του.
Το θέμα συζητήθηκε απόψε κατά την διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου .
Σημαντική ήταν η παρέμβαση του δημοτικού συμβούλου κ. Γιώργου Διακοσταμάτη, ο οποίος ζήτησε να ενημερωθεί ποιος ευθύνεται για την απένταξη του έργου, υποστηρίζοντας ότι άμεσα θα πρέπει να επανενταχθεί στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος» μέχρι το τέλος της υπάρχουσας δημοτικής αρχής.
Η υπεύθυνη προγραμματισμού έργων του δήμου, κ. Αγγέλα Καζάκου, παραδέχτηκε ότι οι τεχνικές υπηρεσίες δεν αντέδρασαν σωστά στο θέμα και υποσχέθηκε παρουσία των δημοτικών συμβούλων, η πρόταση να περάσει στο πρόγραμμα «ΦιλόΔημος.
Σταματία Ράπτη